Quizzer og spor

Quizzer, skattejagter og oplevelsesspor

kan fungere i mange sammenhænge – også kommercielle og både inde på en attraktion, et hotel, i et byrum og ude i landskabet.

Det kræver overblik og research at gøre det godt, og der tilbyder jeg at stå for indholdet, mens andre tager sig af det tekniske med mindre det ønskes enkelt og platformsuafhængigt, hvor det kan gøres så simpelt som her.

Jeg samarbejder gerne med andre – aktører, interessenter, eksperter… og den tekniske leverandør.

Altid skræddersyet

Spørgsmålene relaterer sig til det sted, man er – og hvis det f.eks. er i en by, oplyses et startsted, som også er slutpunktet, så man ender tilbage, hvor man måske har stillet sin bil.

De er også tilpasset i emne – i Musse Naturpark kan man fx finde svarene på de i parken opstillede tavler, og der er både lette og svære spørgsmål. Spørgsmålene i bl.a. Maribo skal supplere mere sædvanlige historiske oplysninger på husene, så de er lidt anderledes – og ikke beregnet på, at man sådan lige kender svaret, så alle kan gætte med på lige vilkår. På Geomuseet er de svære, for museet er lidt nørdet, og så skal quizzen passe til det.

Alle quizzer får det særlige præg, som passer til netop det sted, de skal bruges.
Når man svarer på et spørgsmål, får man mere at vide – uanset om man har svaret rigtigt eller forkert.

Oplevelsesruter

Indholdet kan tilpasses eksisterende apps eller sider, så de bliver ensartet, og jeg kan skrive content eller finde den bedste rute ud fra de steder, som ønskes indsat. Det kan være rundt i en by eller rundt i en geografi og kan være med eller uden quiz-elementer.

Testet og tilpasset

En tur rundt i en by tager en times tid uden svinkeærinder – men man bestemmer selv tempoet – og om man måske vil sidde ned eller have en is undervejs. Det giver en tur på ca. 1-1,5 km, og det er hvad de fleste kan holde til både i ben og tålmodighed.

Kun efter kildemateriale

Spørgsmålene kan være fundet i litteraturen eller i hos de deltagende aktører og er valgt dels for deres underholdningsværdi – og dels for at give en bred baggrund for at beskrive steder, begivenheder og mennesker gennem tiden. Ofte gennem helt konkrete episoder, som er umiddelbart forståelige.

Kan bruges hvor som helst

Man kan sagtens bruge quizzerne fra en computer og et helt andet sted, end det de handler om – fx i skolen. De har altid åbent – hele døgnet, hele året rundt.

For museer

Kulturhistoriske museer indeholder generelt en stor mængde genstande fra hverdagslivet.  En måde, ting kan gives kontekst og indsættes i gæsternes egen referenceramme, er via historien som fortælling, dvs. at genstandene indskrives i narrativer, f.eks. i dialog med en aktør eller blandt gæsterne selv.

Det vil være naturligt at skabe en fiktiv person, som anvender disse og fortælle en historie, hvor en person gennemgår fx en dag i sit liv, hvor de udstillede genstande inddrages i fortællingen, så gæsten gives en historie, som viser en vej gennem museet og via udvalgte genstande illustrerer et liv.

Man kan også gå gennem museet gennem associationsspor – hvor en oplysning om en genstand fører over til noget helt andet, som igen fører videre osv. Disse veje kan dels vises gennem papirtekst, dels gennem anvendelse af mobiltelefon/iPad/iPod m.v. og hentes direkte fra websider. Det giver absolut frihed til at vælge eksterne kilder, bruge andre museers udstillinger som supplement, vise videre til videoer osv.

Det giver nye muligheder for publikum, nye muligheder for museet – og måske også for museets indtjening. Og både narrativer og spor kan ændres, udvides, tilføjes løbende, således at der bliver ved med at være noget nyt at komme efter.

Også til turister

Quizzer kan oversættes, og de kan få links til andre steder eller mere viden. Indholdet er ’alment’, dvs. det kræver ikke særlige forudsætninger at forstå.

 

Ring 42 33 93 00 og hør nærmere.

XperiTime
error: Content is protected !!