Modelbruger

Hvem er din primære kunde?

Ikke mindst hvis du går i banken, bliver du spurgt om, hvem dine kunder er. Også før du har nogle.

At skabe en modelbruger kan være et godt udgangspunkt til at få tænkt igennem, hvem man egentlig henvender sig til i sin markedsføring, sin indretning osv. så tingene bliver mere målrettede og indbydende for netop dem.

Få hjælp til at komme rundt om det hele, så du kan få et bedre indtryk af din primærkunde.

Ring til mig på 42 33  93 00 eller skriv til   anduin @  xperi.dk .

Tilbud til små aktører

Fast pris: ét besøg, forslag, kort, skriftlig anbefaling 2500 kr. (+ moms)

XperiTime
error: Content is protected !!